หลักสูตร 1: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Cloud
หลักสูตร 2: เริ่มต้นใช้งานบน AWS Cloud
หลักสูตร 3: การสร้างบน AWS Cloud
หลักสูตร 4: การรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ของคุณ
Demo:
 
หลักสูตร 5: ราคา AWS Support และการสร้างสถาปัตยกรรมบน AWS
AWS Getting Started
AWS Case Studies
AWS Summit Online ASEAN re:Cap | On Demand
AWS Startup
AWS Training and Certification
Meet Dr Chawapol Jariyawiroj, Country Manager of AWS Thailand
Meet our Solutions Architect form AWS Thailand
2C2P Facilitates Mass Payment Transactions With AWS
Wisesight Enjoys High Scalability With Big Data on AWS
SCB Abacus Promotes Financial Inclusion With AWS AI & Big Data Technologies
Central Group Embarks on New Digital Strategy on AWS