ภาพรวม

วัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำ Amazon Web Services (AWS) ในส่วนของเชอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานด้านพันธุกรรม พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานให้กับนักชีวสารสนเทศ เพื่อให้ข้าถึงหรือเกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศ เช่น

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing และ service ที่เกี่ยวข้องโดยมี Agenda ดังนี้


เวลา (ICT) กิจกรรม
9:00 น.

Introductions and Scope of workshop Theory

9:15 น.

Genomics on AWS Theory

10:00 น.

AWS Services for Genomics I [Simple Storage Service (S3)] Theory

10:15 น.

Genomics data management on AWS Hands on

11:00 น.

AWS HPC Services for Genomics (General HPC + Genomics Specific Workload) Theory

12:00 น.

Lunch & networking

13:15 น.

Amazon Healthomics overview Theory

13:30 น.

Amazon Healthomics R2R workflows Hands on

14:00 น.

Amazon Genomics CLI (AGC) overview Theory

14:15 น.

Amazon Genomics CLI & Run GATK orchestration Hands on

15:15 น.

Amazon Healthomics End-to-End Demo

16:00 น.

Closing feedback and action itemsนอกเหนือจาก AWS ยังสามารถช่วยเหลือในส่วนชองโปรเจคที่ต้องการทดลองเริ่มต้นใช้งาน Cloud ดังนี้

  • Proof of Concept (POC) / Pilot: แนะนำ AWS certified Partner เพื่อช่วยท่านตั้งแต่กระบวนการทดสอบ
  • Cloud Sandbox Environment Setup: เริ่มต้นการทดสอบบนระบบจำลองได้บน AWS

Key takeaway

  • Best practices for cost aware architecting
  • How to use AWS services in the most cost-effective manner such as choosing the right service and matching supply with demand
  • AWS platform features and tools that support cost optimization for better visibility and monitoring
  • Actionable tips that can be implemented immediately

Agenda

This event is designed to help New Zealand public sector organisations across government, education, nonprofit, healthcare, and financial services navigate the increasingly complex and ever-evolving tech landscape.


Time (NZDT) Session
8:30 AM

Registration

9:00 AM

Keynote: Driving innovation, empowering a digital economy

9:20 AM

Session 1

9:40 AM

Session 2

10:00 AM

Session 3

10:20 AM

Break

10:35 AM

Session 4

11:55 PM

Session 5

Speakers

Douglas Park

Douglas Park
Sr. Solutions Architect – Amazon Connect, AWS

Elias Sayigh

Elias Sayigh
Sr. Solutions Architect – Amazon Connect, AWS

Aurelien Plancque

Aurelien Plancque
Sr. Solutions Architect – Amazon Connect, AWS

Ritesh Khanna

Ritesh Khanna
Sr. Solutions Architect – Amazon Connect, AWS